Piramida Logo

Piramida, građevinski obrt
Ivane Brlić Mažuranić 1
10090 Grad Zagreb, Hrvatska

Tel/Fax: +385 1 37 91 195
Mobitel: +385 98 97 39 868

Email: piramida.trumic@gmail.com

Armirano betonska konstrukcija objekata

Pod reference armirano-betonskih konstrukcija objekata spadaju objekti izgrađeni za firmu "GIP Pionir" d.o.o.
Građevinski obrt "Piramida" surađuje sa firmom "GIP Pionir" d.o.o. od 1996. godine te smo na navedim objektima izvodili armirano betonsku konstrukciju od temelja od krova.
Za izvođenje navedenih radova i objekata imamo specijaliziran tim ljudi koji se sastoji od armirača, tesara i betoniraca, koji dugi niz godina rade isključivo na armirano-betonskim konstrukcijama objekata.

 

Galerija